top of page

 למה לצפות בדירה
אתם יכולים להתחיל את החיים האידיליים שלכם במתחם מיד לאחר השלמת הבנייה.

לא תצטרכו לחפש חומרי בניין, להשוות ביניהם את האיכות והמחירים שלהם, ללמוד את שפת התקשורת עם בעלי מלאכה.

אנחנו נאג לכל על ונגיש לכם את המפתח לבית עם נוחות מלאה, אשר מעל למערכת מלאה של מיזוג וחימום, כולל גם ריהוט למטבח ומוצרי חשמל מובנים.

 מוכן למעבר בתוספת מטבח מרוהט

תמונה של דירת 4 חדרים עם פירוט של המפרט שלה
תמונה של חלק ראשון של המפרט באנגלית ,
תמונה של חלק שני של המפרט באנגלית
bottom of page