top of page

United-states

Alaman
Ohio

פרוייקט הממוקם במרכז ההיסטורי של העיר דייטון באוהיו

ברובע שנועד ע"י העירייה לשימור המבנים ההיסטוריים.
עיריית דייטון משקיעה משאבים ומאמצים רבים בפיתוח הרובע על מנת
למשוך אליו בעלי מקצועות ואנשי עסקים צעירים ומצליחים.
משרדנו רכש את הבניין ועובד יחד עם עמותת רייט דונבר ,
בדייטון לצורך שיקום ובנייה של הפרוייקט.
הפרויקט נועד למקסם את ההחזר על ההשקעה על ידי מקסום התפוסה

ומתן דיור בשווי שוק סביר לתושבים המקומיים.
גיוס המשקיעים לשלב הראשון בפרוייקט הושלם בשנת 2022 והצפי הוא לסיים
את השלב הראשון במחצית השניה של שנת 2023 ולהתחיל בשלב 2 ו 3 .

bottom of page